Bilgi Bankası

Önemli Mevzuatlar

Dayandığı Kanun No/Madde Yönetmelik/Tebliğ Adı
6331/30 İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
6331/30 Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik
6331/17, 30 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik
1593/127 Hijyen Eğitimi Yönetmeliği
6331/30 Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
6331/30 Asbest Sökümü İle İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ
6331/11, 12, 30 İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
6331/30 Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
6331/8 Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebilecek (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebliğ
6331/16,17,18,30 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
6331/30 Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
6331/30,31 – 3146/2,12 İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
6331/30 – 3146/12 Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
6331/25,30 İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik
6331/9 İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği
6331/21 Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği
6331/30 – 3146/12 Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
6331/22,30 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
6331/30 – 3146/2,12 İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
6331/6,8,30 – 3146/2,12 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
6331/10,30 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği