Bilgi Bankası

OSGB Nedir?

<img alt="" data-cke-saved-src="http://www.cla23.com/projeler/altinisik/upload/images/osgb.png" src="http://www.cla23.com/projeler/altinisik/upload/images/osgb.png" width:1276px"="">

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini vermek üzere 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlülüğe giren ‘’İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’’ kapsamında faaliyette olan işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında hizmet veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen özel kuruluşlardır.

OSGB AVANTAJLARI NELERDİR?

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ile iş sağlığı ve güvenliği hizmeti tek elden yürütülecek, oluşturulacak iş sağlığı ve güvenliği kurulunun alacağı kararlar daha kolay uygulanacaktır. Yasal anlamda yükümlülüklerinizin büyük bir kısmı OSGB tarafından yerine getirilecektir. İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı, Sağlık Personeli istihdamından kaynaklanan kıdem ve ihbar tazminatı yükümlülüğünüz olmayacak. Olası bir hastalık veya bahis özel sebepten dolayı, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının işe gelememesi durumunda, aynı niteliklere sahip bir personel zaman kaybı söz konusu olmadan görevi yürütecektir.

src=http://www.altinisikosgb.com.tr/upload/images/ALTINIŞIK